Ceremonia powitania dziecka

Ceremonia powitania dla Twojego dziecka

Kolejną naszą usługą jest przeprowadzenie ceremonii powitania dziecka w rodzinie, nazywanej też ceremonią nadania imienia lub dedykacji. To coraz bardziej popularny akt na całym świecie. W ten sposób rodzina może godnie powitać nowo narodzone Dziecko w swoim gronie. Uroczystość składa się z uzasadnienia wyboru imienia, przedstawienia Gościom wartości, w których Rodzice chcą swoją pociechę wychować oraz deklaracji Rodziców wobec niemowlaka. Podczas ceremonii wybierani są Życiowi Opiekunowie, którzy przyjmą na siebie odpowiedzialność za opiekę nad dzieckiem w razie nieprzewidzianych okoliczności losowych oraz oczywiście wesprą Rodziców w wychowaniu. Uroczystość może być zabarwiona odczytaniem wybranych cytatów, fragmentów poezji i prozy. Rodzice często decydują się na ujawnienie wybranego imienia dopiero podczas ceremonii, co dodaje uroczystości zaskakującego charakteru.

Naming ceremony

Our service also includes conducting the naming ceremony. This act is becoming more and more popular worldwide. It is a dignified way to welcome a newborn Baby in a family. The script contains the argumentation of Parents’ choice of a name, presenting the values that Mom and Dad want to share with an infant and the Parents’ declarations. During the ceremony, the Life Guardians are chosen – their responsibility is to take care of a Baby when its Parents are not able to do that. The act can use passages of prose and poetry.

Copyright © 2020 Ślub Humanistyczny Joanna Humerczyk – przygotowanie i prowadzenie ceremonii, All Rights Reserved.